pRIVACY VERKLARING | VDwEETERING ict

Inleiding

Dit document is opgesteld door de eigenaar van vdWeetering ICT met als doel te informeren over het verwerken van (persoons)gegevens. Harro van de Weetering is de eigenaar van vdWeetering ICT.

vdWeetering ICT verleent zijn diensten zowel zakelijk als particulier. Er worden verschillende diensten aanboden. De verwerking van deze gegevens binnen de diensten vindt u terug onder persoonsgegevens en/of gedeelde persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt voor de juiste uitvoering van het dienstverband of het kunnen leveren van diensten.

VdWeetering ICT staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 80823394. U kan contact opnemen door te mailen naar info@vdweetering-ict.nl. Dit document dient ten alle tijden aangepast te kunnen worden door vdWeetering ICT.

Persoonsgegevens

Algemeen

De volgende gegevens zijn standaard van toepassing wanneer u als persoon of organisatie een dienstverlening of product afneemt bij vdWeetering ICT

Type gegevensBewaartermijnVerantwoordelijkeGrond van verwerking
Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres, post/woon adres en websiteGedurende de hele dienstverleningVdWeetering ICTUitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie – Email, telefonie en internet verkeerGedurende de hele dienstverlening Minimaal 6 maanden (aftrap verplichting)VdWeetering ICTWettelijke verplichting
Informatie die gegeven wordt door organisatie of persoonGedurende de hele dienstverleningVdWeetering ICTUitvoering overeenkomst

Diensten

DienstType gegevensBewaartermijnVerantwoordelijkeGrond van verwerking
AntivirusPubliek IP-adres, Privé IP-adres, MAC adres en apparaat naamGedurende de hele dienstverleningU als persoon of organisatieUitvoering overeenkomst
InternetServiceID verbinding, LineID en publiek IP-adresGedurende de hele dienstverleningU als persoon of organisatieUitvoering overeenkomst
InternetPrivé IP-adres en apparaat naam(en)Gedurende de hele dienstverleningU als persoon of organisatieUitvoering overeenkomst
Wifi (privé)Privé IP-adres, publiek IP-adres, apparaat naam6 maandenU als persoon of organisatieUitvoering overeenkomst
Wifi (publiek)Prive IP-adres, publiek IP-adres, apparaat naam6 maandenU als persoon of organisatieUitvoering overeenkomst en taak van algemeen belang. Bij vermoeden van misbruik of onnodig veel dataverkeer genereren kan er door vdWeetering ICT onderzoek gedaan worden naar dit dataverkeer.
TelefoniePrivé IP-adres, MAC adres en apparaat naamGedurende de hele dienstverleningU als persoon of organisatieUitovering overeenkomst
TelefonieUw naam en de telefoonnummers van uw contactenGedurende de hele dienstverleningU als persoon of organsiatieUitvoering overeenkomt
Office 365Abonnement gegeven, naam en e-mailadressenGedurende de hele dienstverleningU als persoon of organisatieUitvoering overeenkomst

Gedeelde persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens is nodig om bepaalde diensten of producten werkbaar te maken en te houden. Veel van de diensten of producten lopen via of samen met leveranciers. Ze zijn onderdeel van de geleverde diensten of producten.

Het delen van de persoonsgegevens gaat zorgvuldig. Door samen met de leverancier contactuele afspraken aan te gaan zorgt vdWeetering ICT ervoor dat alleen het noodzakelijke gedeeld wordt. Het kan voorkomen dat een leverancier niet in een Europese Unie gevestigd is. Wanneer dit voorkomt zullen dezelfde afspraken gemaakt worden zoals deze gelden in de Europese Unie.

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens met derde te delen wanneer dit van tevoren niet is overeengekomen. Een voorbeeld hiervan is de politie. Dit kan zijn wanneer het gaat om een strafrechtelijk onderzoek.

Sub-verwerkers

Product of dienstSub-verwerkers
Website: vdWeetering-ICT.nlHosting partij: Vimexx.nl
Internet: Internetverbinding van vdWeetering-ICTLeverancier: RoutIt B.V.
VoIP: Telefonie via vdWeetering ICTLeverancier: RoutIt B.V.
Office 365Leverancier: Microsoft
Hosting: website hosting en e-mail hostingLeverancier: vimexx.nl, Microsoft, Google, RoutIt
Administratieve afhandelingLeverancier: factuursturen.nl

Recht als persoon of organisatie

Als persoon of organisatie heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen en te corrigeren. Daarbij ook het recht om u toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In de volgende hoofdstukken staan de rechten verder toegelicht. Wanneer u gebruik wilt maken van deze rechten zijn de volgende gegevens nodig: volledige naam, naam van de organisatie, adres, kopie van geldig legitimatiebewijs. In sommige gevallen is het nodig om meer gegevens te ontvangen, dit zal dan aangegeven worden.

Inzage

Door een verzoek bij ons in te dienen zoals in het inleidende gedeelte van hoofdstuk 5 beschreven staat kan u bij ons de gegevens opvragen. De gegevens zal vdWeetering ICT verzamelen en in bruikbaar formaat aanleveren.

Correctie

Wanneer er onjuiste gegevens zijn verwerkt kan u dit ons laten weten door contact met ons op te nemen. Hierbij moet u expliciet en duidelijk vermelden welke gegevens niet juist verwerkt zijn en hoe dit gecorrigeerd dient te worden.

Verwijdering

Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, dient u dit bij ons te melden. Dit kan zijn wanneer u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening of een bijzonder bezwaar heeft tegen de overeenkomst. Deze bezwaren ontvangen wij dan graag schriftelijk met een uitgebreide toelichting. Wanneer u bij ons de dienstverlening wilt beëindigen dient u dit ook schriftelijk te melden via mail.

Klacht
Wanneer u een klacht heeft met betrekking op uw privacy zien vragen wij u contact op te nemen. Samen kunnen we het probleem oplossen. Daarnaast heeft u het recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan u doen via de website van de autoriteit.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Bescherming

De beveiliging van uw gegevens staat voorop. Het beveiligen van onze klanten doen wij als ICT partij zorgvuldig. Door gebruik te maken van verschillende beschermingslagen en enkel via geautoriseerd en beveiligd apparatuur. Security updates, bug-fixes en nieuwe softwareversies worden altijd toegepast. Wanneer u als persoon of organisatie vragen of opmerkingen heeft wat security betreft vragen wij u contact op te nemen.

Begin met chatten!
Stuur gemakkelijk een Whatsapp bericht!